Den Grønne Studenterbevægelse

Den Grønne Studenterbevægelse (DGSB) er et initiativ startet af studerende fra forskellige videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2018. Vi er gået sammen om at skabe en ny, bred bevægelse karakteriseret ved ungdom og handlekraft. DGSB er ikke en bevægelse udelukkende for studerende, men et fællesskab for alle, der vil kæmpe for vores og de fremtidige generationers eksistensgrundlag.

Vi bør alle reagere på, at vi befinder os i en økologiske krise, der ses ved det fortsat øgede pres på økosystemer og Jordens planetære grænser og en voksende ulighed.

Den Grønne Studenterbevægelse kæmper for:

  1. at engagere og samle unge om klimakampen og give dem en stærkere stemme i den politiske debat.
  2. kollektive politiske løsninger på klimakrisen frem for individualisering af klimaansvar.
  3. et opgørmed det dominerende vækst paradigme med henblik på at samfundet indrettes med øget demokratisk deltagelse og i overensstemmelse med de planetære grænser.
  4. at Danmark fører politik, der er ioverensstemmelse med Parisaftalen, IPCCrapporter og den nyeste klima- og bæredygtighedsforskning.
  5. at Danmark tager internationalt ansvar ved at gå forrest med en ansvarlig og social retfærdig klimapolitik.at danske uddannelsesinstitutioner prioriterer hensyn til klima og bæredygtighed i alle henseender i forhold til fysiske faciliteter og i uddannelse og forskning.

DGSB’s mål er at skabe politisk handling på alle niveauer ved aktivt at kæmpe for systemforandring og bæredygtige alternativer til det samfund og den levevis, der sker på bekostning af miljøet, klimaet og mennesker. ​For hver dag uden handling bliver problemerne sværere at løse, så der er akut behov for handling. ​Derfor samles DGSB i troen på, og håbet for forandring ved at arbejde målrettet handlekraftige fællesskaber samt bekæmpe den voksende apati. Løsningen på disse udfordringer kræver individuelle, men i særdeleshed drastiske strukturelle og institutionelle ændringer.

DGSB anerkender, at der er behov for forskellige politiske handlinger, for at opnå den nødvendige omstilling. Derfor betragtes alle ikke-voldelige aktiviteter og metoder, der bidrager til omstillingen, som legitime. DGSB accepterer ikke sexisme, racisme, vold eller hærværk.

DGSB vil arbejde for at være en del af en ekstraordinær mobilisering af borgere, der går sammen for at skabe den nødvendige omstilling af vores samfund.

DGSB kæmper for et Danmark, der som samfund, lever i overensstemmelse med jordens knappe ressourcer. Dette indebærer, at politikere, uddannelsesinstitutioner og andre beslutningstagere prioriterer hensyn til klima og bæredygtighed øverst i alle henseender og handler i overensstemmelse med Paris-aftalen og den nyeste forskning på området.

DGSB accepterer ikke status quo i form af det herskende vækstparadigme og vil derfor kæmpe for et opgør med, at den økonomiske vækst sker på bekostning af økologiske hensyn og global ulighed. Der er behov for en nytænkning af økonomisk udvikling, der hverken sker på bekostning af økologiske hensyn eller menneskelige ressourcer. Denne kamp indebærer også udbredelsen af en bæredygtig levevis og en ny forståelse af velstand.

Danmark skal tage påtage sig sit historiske ansvar og i et globalt perspektiv være foregangsland for ansvarlig klimapolitik og social retfærdighed, hvilket indebærer en prioritering af ​de nationer, grupper og individer, der er mest sårbare over for klimaforandringerne.

DGSB er en selvstændig, demokratisk bevægelse, der ikke er affilieret med politiske partier. DGSB ønsker at samarbejde med bevægelser, institutioner og organisationer, der arbejder for samme politiske vision.